| Uutinen

Vuoden 2024 apurahat ja avustukset on myönnetty

Liedon Säästöpankkisäätiö on myöntänyt yhteensä 1,2 miljoonaa euroa apurahoja ja avustuksia vuodelle 2024. Apurahoina jaetaan yhteensä 600 000 euroa ja avustuksia 600 000 euroa.
Apurahoja myönnettiin yhteensä 14 tutkimushankkeeseen ja avustuksia yhteensä 67 yhdistykselle ja yhteiskunnalliselle toimijalle. Apurahan- ja avustuksensaajille on ilmoitettu sähköpostitse myönnöstä.
Kaiken kaikkiaan säätiö vastaanotti lähes 300 hakemusta, joiden yhteiseuromäärä oli yli 7 milj.euroa.

Apurahatoiminnan teemat heijastavat yhteiskuntamme toimintaympäristön murrosta ja teemat valittiinkin siten, että ne edustavat Liedon Säästöpankkisäätiön näkemystä yhteiskuntamme tulevaisuuden haasteista. Säätiön hallituksen päättämät 2024 apurahat on jaettu seuraaville teemoille: tekoäly, työelämän uudet muodot, yhteiskunnan kriisinkestävyys ja kestävä kehitys. Apurahoja on myönnetty mm. väitöskirjatutkimukseen, Post doc tutkimukseen, tutkimusryhmähankkeisiin. Suurin osa apurahoista kohdistui teknisille tieteille, kauppa- ja taloustieteille ja yhteiskuntatieteille.

Liedon Säästöpankkisäätiö tukee vuosittain jaettavin avustuksin monipuolisesti Varsinais-Suomen alueen kansalaistoimintaa, kulttuuria ja oppilaitoksia. Vuoden 2024 avustukset jaettiin seuraaviin teemoihin liittyvän toiminnan tukemiseen: lasten ja nuorten vapaa-ajan toiminta, vanhus- ja vammaistyö, oppilaitosyhteistyö, taide- ja kulttuuri sekä elinympäristön kehitys ja suojelu.
Rahoitusta saaneet tutkimushankkeet ja apurahansaajien nimet sekä avustuksen saaneet yhdistykset löytyvät täältä.

Lue myös nämä