Myönnetyt avustukset ja apurahat

Ohjeita hakijalle

Vuoden 2024 avustus- ja apurahahaku on päättynyt.
Ohjeistus seuraavasta hausta tulee säätiön verkkosivuille vuoden 2024 lopussa.
Liedon Säästöpankkisäätiö jakoi vuodelle 2024 avustuksina ja apurahoina yhteensä 1,2 miljoonaa euroa siten, että avustuksia jaettiin yhteensä 600 000 euroa ja apurahoja yhteensä 600 000 euroa.

AVUSTUKSET
Liedon Säästöpankkisäätiö sr tukee vuosittain jaettavin avustuksin monipuolisesti Varsinais-Suomen alueen kansalaistoimintaa, kulttuuria ja oppilaitoksia. Akateemista tutkimusta tuetaan erillisessä haussa haettavin apurahoin. Liedon Säästöpankkisäätiö haluaa toimia varsinaissuomalaisten tukena heidän aktiivisessa toiminnassaan yhteiskuntamme hyvinvoinnin parantamiseksi. Avustuksia voi hakea esim. rekisteröidyt yhdistykset tms. Yksityishenkilöille avustuksia ei voida myöntää.

Avustuksia jaettiin vuonna 2024 seuraaviin teemoihin liittyvän toiminnan tukemiseen: lasten ja nuorten vapaa-ajan toiminta, vanhus- ja vammaistyö, oppilaitosyhteistyö, taide- ja kulttuuri sekä elinympäristön kehitys ja suojelu.

APURAHAT
Liedon Säästöpankkisäätiö sr tukee akateemista tutkimusta vuosittain jaettavin apurahoin ja erityisistä syistä tehtävin lahjoituksin. Säätiö haluaa toimia lähellä liike-elämää ja omalta osaltaan edesauttaa tieteellisen tutkimuksen, opetuksen ja koulutuksen toimintaedellytyksiä Suomessa, mutta etenkin Varsinais-Suomen alueella. Suurin osa vuosittain apurahakierroksella myönnettävistä apurahoista pyritään kohdentamaan monitieteellisille tutkijaryhmille.  Väitöskirja- ja post doc -vaiheen tutkimukseen ja koulutukseen on kuitenkin myös mahdollista hakea apurahoja. Liedon Säästöpankkisäätiö julkaisee vuosittaisen apurahahaun yhteydessä ns. pääteeman, jonka sisällä on tarkemmin rajattuja alateemoja ohjaamaan apurahojen hakua.

Apurahojen haun pääteema vuonna 2024 oli resilienssi (resilience)
Apurahatoiminnan teemat heijastavat yhteiskuntamme toimintaympäristön murrosta. Teemat on valittiin siten, että ne edustavat Liedon Säästöpankkisäätiön näkemystä yhteiskuntamme tulevaisuuden haasteista. Säätiön hallituksen päättämät apurahatoiminnan alateemat vuodelle 2024 olivat : tekoäly, työelämän uudet muodot, yhteiskunnan kriisinkestävyys ja kestävä kehitys.

Tiedot vuoden 2024 myönnetyistä apurahoista ja avustuksista löytyvät täältä

Kuka voi hakea?

Avustusta tai apurahaa voi hakea mm. yleishyödyllisiin tarkoituksiin, tutkimukseen, koulutukseen, tieteeseen, talouteen, kulttuuriin, tekniikkaan, kestävään kehitykseen, yhteiskunnalliseen toimintaan, terveyteen ja hyvinvointiin liittyen.
Tutustu huolella hakuohjeisiin, teemoihin ja hakukriteereihin: Avustushaun hakuohjeet
Apurahahaun hakuohjeet

Miten haetaan?

Voit hakea avustusta täyttämällä sähköisen apurahahakemus-lomakkeen suoraan verkossa. Kaikki tarvittavat liitteet lisätään hakemukseen pdf-tiedostoina. Huomaathan, että huomioimme VAIN sähköisen lomakkeen kautta tulleet hakemukset – älä siis lähetä hakemusta sähköpostilla.

Milloin voi hakea?

Liedon Säästöpankkisäätiön seuraava avustus- ja apurahahaku on vuoden 2025 alussa.