Avustukset ja apurahat

Ohjeita hakijalle

Liedon Säästöpankkisäätiön avustukset ja apurahat vuodelle 2024 ovat haettavissa 6.11.2023 – 15.1.2024.
Liedon Säästöpankkisäätiö jakaa vuodelle 2024 avustuksina ja apurahoina yhteensä enintään 1,2 miljoonaa euroa siten, että avustuksia jaetaan yhteensä enintään 600 000 euroa ja apurahoja yhteensä enintään 600 000 euroa.

AVUSTUKSET 2024
Liedon Säästöpankkisäätiö sr tukee vuosittain jaettavin avustuksin monipuolisesti Varsinais-Suomen alueen kansalaistoimintaa, kulttuuria ja oppilaitoksia. Akateemista tutkimusta tuetaan erillisessä haussa haettavin apurahoin. Liedon Säästöpankkisäätiö haluaa toimia varsinaissuomalaisten tukena heidän aktiivisessa toiminnassaan yhteiskuntamme hyvinvoinnin parantamiseksi. Avustuksia voi hakea esim. rekisteröidyt yhdistykset tms. Yksityishenkilöille avustuksia ei voida myöntää.

Avustuksia jaetaan seuraaviin teemoihin liittyvän toiminnan tukemiseen: lasten ja nuorten vapaa-ajan toiminta, vanhus- ja vammaistyö, oppilaitosyhteistyö, taide- ja kulttuuri sekä elinympäristön kehitys ja suojelu.

Tutustu huolella hakuohjeisiin ja teemoihin: Hakuohjeet
Hakemukset liitteineen sähköisesti: https://liedonsaastopankkisaatio.apurahat.net/

APURAHAT 2024
Liedon Säästöpankkisäätiö sr tukee akateemista tutkimusta vuosittain jaettavin apurahoin ja erityisistä syistä tehtävin lahjoituksin. Liedon Säästöpankkisäätiö haluaa toimia lähellä liike-elämää ja omalta osaltaan edesauttaa tieteellisen tutkimuksen, opetuksen ja koulutuksen toimintaedellytyksiä Suomessa, mutta etenkin Varsinais-Suomen alueella. Suurin osa vuosittain apurahakierroksella myönnettävistä apurahoista pyritään kohdentamaan monitieteellisille tutkijaryhmille.  Väitöskirja- ja post doc -vaiheen tutkimukseen ja koulutukseen on kuitenkin myös mahdollista hakea apurahoja. Liedon Säästöpankkisäätiö julkaisee vuosittaisen apurahahaun yhteydessä ns. pääteeman, jonka sisällä on tarkemmin rajattuja alateemoja ohjaamaan apurahojen hakua.

Apurahojen haun pääteema 2024 on resilienssi (resilience)
Apurahatoiminnan teemat heijastavat yhteiskuntamme toimintaympäristön murrosta. Teemat on valittu siten, että ne edustavat Liedon Säästöpankkisäätiön näkemystä yhteiskuntamme tulevaisuuden haasteista. Hakijoita kannustetaan korkeatasoiseen tutkimukseen monitieteellisellä lähestymistavalla. Säätiön hallituksen päättämät 2024 apurahatoiminnan alateemat ovat: tekoäly, työelämän uudet muodot, yhteiskunnan kriisinkestävyys ja kestävä kehitys.

Tutustu huolella hakuohjeisiin ja teemoihin: Hakuohjeet
Hakemukset liitteineen sähköisesti: https://liedonsaastopankkisaatio.apurahat.net/

Tiedot myönnetyistä apurahoista ja avustuksista julkaistaan maalis-huhtikuussa 2024 säätiön verkkosivuilla.

Kuka voi hakea?

Avustusta tai apurahaa voi hakea mm. yleishyödyllisiin tarkoituksiin, tutkimukseen, koulutukseen, tieteeseen, talouteen, kulttuuriin, tekniikkaan, kestävään kehitykseen, yhteiskunnalliseen toimintaan, terveyteen ja hyvinvointiin liittyen.
Tutustu huolella hakuohjeisiin, teemoihin ja hakukriteereihin: Avustushaun hakuohjeet
Apurahahaun hakuohjeet

Miten haetaan?

Voit hakea avustusta täyttämällä sähköisen apurahahakemus-lomakkeen suoraan verkossa. Kaikki tarvittavat liitteet lisätään hakemukseen pdf-tiedostoina. Huomaathan, että huomioimme VAIN sähköisen lomakkeen kautta tulleet hakemukset – älä siis lähetä hakemusta sähköpostilla.

Milloin voi hakea?

Liedon Säästöpankkisäätiön avustukset ja apurahat vuodelle 2024 ovat 6.11.2023 – 15.1.2024.